Cartoon Tumblr Themes
Next Page

Gió tháng 8 ♥"

Tôi vẫn nghĩ cuộc sống luôn công bằng, được cái này sẽ mất cái kia. Khi một cánh cửa này đóng lại, thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Suy cho cùng nhiệm vụ của chúng ta đến với cuộc đời này hoá ra lại đơn giản, chỉ là giữ tâm bình thản đi qua nhiều cánh cửa khác nhau, nhiều lớp cửa khác nhau, đặt chân lên những con đường khác nhau, những hành trình khác nhau. Dù vấp ngã cũng được, nhưng nhất định không được dừng lại.

Đường ở dưới chân, đi rồi sẽ tới.

"

Wild Wolf (via amareilverde)


"Đời người kể cũng lạ! Một lúc nào đó ta có cảm giác, cái này là quan trọng nhất, người kia là cần thiết nhất. Quan trọng và cần thiết đến mức đời ta dường như không thể thiếu được chúng, không thể vắng được họ. Nhưng rồi sau đó tất cả lại trở nên vô nghĩa, vô nghĩa một cách kì lạ…"

(via tieudien)


Love Food? This blog is for you.Love Food? This blog is for you.---♥ "Quan trọng không phải là yêu bao lâu, mà tình đậm sâu đến đâu..."

---♥ “Đời người, tình yêu… đâu phải chỉ được đo bằng độ dài năm tháng.”

---♥ “Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có thích thôi là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì cần phải cố gắng.”

---♥ “Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi.”
— Ernesto Che Guevara.

Powered By: Tumblr Themes | Facebook Covers